widgets
   
  AYDOGDU KÖYÜM
  AYDOĞDUNUN DOĞUŞU
 

  
AYDOĞDU KÖYÜ MUHTARI 

Nurettin ZENGİN (2014-    ) 

     AZALAR     
1. Ali ATEŞ
2. Mahmut ATEŞ
3. Rahim AÇIKGÖZ
4. Hasan AY 


 
Uzun süreden bu yana bakımı yapılamayan Aydoğdu'nun kurucusu CERRAH MEHMET Dedemizin mezarı ve mezar çevresi yeniden yaptırılmıştır. Katkıları olan Aydoğdululara, büyük gayrat gösteren Muhtarımız Nurettin ZENGİN'e teşekkür ederiz.

 Köyümüzün Cami'sinin arka tarafında özel bir adacık içinde köyümüzün kurucusu Dedem Kara Hafız Yakup'un babası Halil'in babası Büyük Büyük Dedem "Cerrah MEHMET"e ait, köylümüzün yaptırttığı bir mezar var.
"BULGARİSTANI'IN RAZGRAT KASABASINDAN GAGAVALI KOTİLER SÜLALESİNDEN GÖÇ EDİP 1878 YILINDA YERLEŞTİĞİ BU YERDİ AYINDOĞUŞU,
KÖYÜMÜZÜN ADI OLDU O TARİHTEN BU ZAMANA, 
BU KÖY AYDOĞDU"
 
yazısı ile de Köyün kurucuları hakında özet bir bilgi var.

AYDOĞDU KÖYÜ, Bilecik-Yenişehir karayoluna (Köprühisar'a) 9 Klm, Yenişehir-İznik karayoluna ise (Dervent Köprüsüne) 10 Klm uzakta, 1890'lı yıllarda Bulgaristan'ın Razgrat şehrinden gelen göçmenler tarafından kurulmuştur.
Köylünün geçim kaynağı sadece tarımdandır. Geçmişte yapılan hayvancılık, tamamen biterken son yıllarda meyve yetiştirmeye yönelik faaliyetler başlamıştır.
 
BULGARİSTAN HARİTASI
Not :Okun gösterdiği bölüm Razgrat (Büyüklerimizin göç ettiği yer)

Bulgaristan'da Razgrat kasabasında yaşamlarını sürdüren Gagavalı Kotiler sülalesinden Cerrah Mehmet'in ( Mezarı AYDOĞDU Köyü Camisi karşısında-yukarıdaki resim ) 4 erkek çocuğu (KOTİ HALİL, HACI AHMET, CELİL USTA, CERRAH OSMAN) ve bir kız çocuğu (MEYREM) varmış.
Kızı MEYREM'i HÜSMEN Enişte ister fakat vermezler.  Hüsmen Enişte Meyrem'i kaçırarak Çanakkale'nin Biga İlçesi Hacıpehlivan Köyüne yerleşirler.
( Hacıpehlivanköy'deki Ahmet Dede, Hüsmen-Meyrem çiftinin oğludur. Ben Ahmet Dedeyi tanıdım. Kara Yusuf, Ümmühan Hala, Hacı Hasan, Zengin İbrahim, İlyas Amca, Şevki Amca ve daha hatırlayamadığım büyüklerimle birlikte Babam beni Hacıpehlivan Köyüne 1965'li yıllar götürmüştü ) 
Kardeşlerden Cerrah Osman (Sağlıkçı-Sünnetçi), Türkiye'ye gelir ve kardeşini bulur, nikah kıyılarak kardeşi Meyrem gelin edilir. Osman tekrar Bulgaristan'a döner.  Ve bir akşam annesi "Meyrem" hakkında bilgi ister. O da kızkardeşini bulduğunu ve gelin ettiğini anlatır. Diğer kardeşler de yan odadan anlatılanları duyarlar.
Sabah namazına kalktıklarında diğer kardeşler huzursuzluk yaratımışlar, feslerini yere vurmuşlar.  Babaları sorunca da "Osman'ın annelerine anlattıklarını duyduklarını, bu nedenle de onu istemediklerini" dile getirmişler.  "Feslerin yere vurulması ise Osman'ı istemediklerini" anlatmakmış. Osman'a araba biraz eşya vermişler ve Osman tekrar Türkiye'de Yenişehir bölgesine gelmiş ve ev alarak yerleşmiş. Zamanla babasının ve kardeşlerinin de yanına gelmesini istermiş.
Büyük Dede ve diğer üç oğlu Türkiye'de İstanbul yakınlarında "Gümüşpınarı" denen yere yerleşmişler. Bu arada Osman şimdiki Okkalı denen mevkide 11 ay kalmış. Yörükler de yardımcı olmuş. Babasını ve kardeşlerini çağırmış.
Kızılhisar Aydoğdu'dan 20 yıl önce kurulmuş. Büyük dede gelince Kızılhisardaki arkadaşı Das ile görüşmüş. "Sende 4 çocuk, bende 4 çocuk birarada olmaz sen en iyisi aşağıya doğru olan yerde (Bugünkü Aydoğdu Köyü) yerleş" der arkadaşı Das;
Kızılköylüler de bu yeni macırların yerleşmesine engel olmak isterler. Ve zaman zaman arbedeler çıkar, yaralananlar olur.
Cerrah Osman Ethem Paşa'ya gider ve durumu anlatır. Ethem Paşa mahiyetiyle ayın 15'de akşam vakti köye gelir. 
"Ve 44'tü ama 45 oldu Yenişehir'in köy sayısı" der ve Aydoğdu adı da köye verilir.
Önce Osman Dede, ardından Koti Halil, Hacı Ahmet ve son olarak ta Celil Usta olür.
Benim dedem Kara Hafız, Koti Halil'in 5 çocuğundan birisi.
Kara Yakup, Kara Yusuf, Koti Ahmet, Zengin İbrahim'in Annesi Emine ve Topal Recepin Annesi Meyrem.
 Önce ölenleri caminin yanıbaşına gömmüşler ve zaman içinde buradaki mezarları sökerek yeni mezarlığa aktarmışlar.

KAYNAK : Yukarıdaki köyümüzün kuruluşuna ait geçmişi, Büyük dedenin oğlu Cerrah Osman'ın torunu İSHAK ZENGİN Amca anlatmıştır. Belki anlatımlarda yanlış notlar almış olabilirim. Ancak, anlatım video kayıt altına alınmıştır.(Agustos-2008)

AYDOĞDU KOYÜMÜZÜN CAMİSİ

 


1980 yılında koy halkı tarafından yapımına başlanan cami, 1981 yılında tamamlanarak ibadete açılmıştır. Mülkiyeti koy tüzel kişiliğine aittir.Cami ve müştemilatı 300 m2,Caminin iç alanı 140 m2'dir. Yapı betonarme olup, kubbeli bir şekilde yapılmıştır. Minaresi çift şerefelidir. Müştemilatı içinde şadırvanı da bulunmaktadır.
Cemaat kapasitesi 250 kişi olan camide, vakit namazlarında ortalama 20, cuma namazlarında 50, bayram namazlarında ise Camimiz tamamen dolmaktadır. Caminin kadrolu imam-hatibi Sn. Abdullah BOZTEPE, 1985'ten buyana Aydoğdu'da görev yapmaktadır.

AYDOĞDU KÖYÜ KONUMU
Bursa İli Yenişehir ilçesine bağlı, Yenişehir'e 18 Klm, Bursa'ya 75 Klm. ve İznik'e 24 Klm uzaklıkta geçmişte büyük ama günümüzde 60 hane cıvarında yaklaşık 300 kişinin yaşadığı şirin bir köy AYDOĞDU.
Aydoğdu'nun Köprühisar, Çelebiköy, Kızılhisar, Kızılköy, Terziler ve Mecidiye Köyleri ile sınırı vardır.

GoogleEart'te Aydoğdu'nun görünümü
Gönderen: İsmail YILMAZ


AYDOĞDU KÖYÜNÜN HARİTADAKİ YERİ
Köyümüz çevresi mevki adları :
Babalar, Şimşit, Bahçeleryanı, Lahanalık, Mezarlık Üstü, Çamlık, Bakacak, Oluklaryanı, Köyüstü-Harmanlık, 
gibi isimler ile belirlenmiştir.
Köy Muhtarı : Nurettin ZENGİN
Cep No :  0 533 217 64 59
Sağlık Evi : YOK   Sağlık Ocağı : YOK
İlköğretim Okulu : YOK (Taşımalı Eğitim Yapılıyor)
PTT Şubesi : YOK  Acentası VAR
Su Şebekesi : VAR ( Yetersiz)
Kanalizasyon : YOK
Köyün öğrencileri, Köprühisar İlköğretim Okulunda taşımalı sistem ile öğrenim görmektedir.

GEÇMİŞTE KÖYÜMÜZDE MUHTARLIK YAPANLAR
1989-Süleyman ATAN (Vefat Etti)
1991 - Abdullah AÇIKGÖZ
1994 - Abdullah AÇIKGÖZ
1999 - Hasan ZENGİN
2004 - Fethi ÇOBAN
2009 - Fethi ÇOBAN


Fotoğraf  Nurettin AYDOĞDU
Sol başta, uzun yıllar kadrolu imamlığı yapan Sn. Abdullah BOZTEPE
Sağ başta Köyümüzün eski muhtarı Sn. Fethi ÇOBAN

TARİHİ BİLGİLER 
 93 Harbi ya da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı  
Bu savaşa neden “93 Harbi” denildi ?
Osmanlı padişahı II. Abdülhamit döneminde yapılan bir Osmanlı-Rus savaşıdır. Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiğinden Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak bilinir. Hem Tuna Cephesi'nde, hem de Kafkasya Cephesi'nde savaşılan 93 Harbi Osmanlı Devleti için büyük bir yenilgiyle sonuçlanmış; hem büyük bir toprak kaybına neden olmuş, hem de Rus ordusunun İstanbul'un eşiğine (Yeşilköy) kadar gelerek Osmanlı Devleti'nin varlığını tehdit etmesiyle sonuçlanmıştır.
Kaynak :
http://tr.wikipedia.org/wiki/93_Harbi "Fight near Ivanovo Chiflik on 2nd October 1877 (Russo-Turkish War)"
Doksanüç Harbi sırasında 500.000 civarında Müslüman ölmüştür. Bunların çoğu asker değil, sivil halktır. Ve dahası ölenlerin çoğunluğunu da çocuklar, yaşlılar ve kadınlar oluşturmaktadır. Bunların bir kısmı Ruslar ve Bulgarlar tarafından katledilmiş, önemli bir kısmı da ya açlıktan, ya soğuktan, ya da salgın hastalıklardan ölmüştür. Toplam 1.230.000 civarında insanın da köylerini, şehirlerini bırakarak Makedonya’ya, Trakya’ya ve Anadolu’ya göç ettiği hesaplanmaktadır.
Kaynak :http://www.anayasa.gen.tr/yeniciftlik-bildiri.htm
Bu savaş, Osmanlı İmparatorluğu`na toprak ve itibar kaybettirdiği gibi, yeni filizlenmeye başlayan Meşrutiyetin de sonunu getirmiş ve İmparatorluğu, büyük bir göç dalgası ile karşı karşıya bırakmıştır.
93 Harbi, Osmanlı Devletinin ağır mağlûbiyetiyle neticelendi. Rumeli Türklüğü, Rus birlikleri ve Bulgarların büyük katliamı sebebiyle büyük sarsıntıya uğradığından Türk nüfûsu azınlığa düştü. Son asır Türk târihinin en büyük göç fâciâsı vukû buldu. Balkanlardan Anadolu’ya uzanan yollar göçmen kâfileleriyle doldu. Bunların büyük bir kısmı yine Ruslar ve Bulgarlar tarafından imhâ edildi.
Savaş, Rusların Balkanlarda Tunayı geçerek Osmanlı topraklarına saldırmasıyla başladı. Doğu'da ise Arpaçay'ı geçen Ruslar, Kars ve Ardahan'ı ele geçirdiler. Rus ordusunu Gazi Ahmet Muhtar Paşa Erzurum'da durdurdu. Batı'da, Gazi Osman Paşa Plevne'de Rus saldırılarına uzunca bir süre başarıyla karşı koydu ise de gerekli yardımı alamadı. Ruslar Plevne ve Sapkayı geçtiler. Böylece Edirne yolu Ruslara açılmış oluyordu. Rus Ordusu'nun Yeşilköy'e kadar gelmesi üzerine Osmanlı Devleti barış istedi.
Tarih boyunca yaşanan çeşitli savaş ve çatışmalar dolayısıyla Bulgaristan'dan
Türkiye'ye dört büyük göç dalgası yönelmiştir :
Bunlardan ilki Osmanlıların 93 Harbinde Ruslar karşısında bozguna uğramasının ardından yaşanan 1878 göçüdür. 
İkinci göç dalgası Balkan Harbinde yenilgiye uğrayan Osmanlı Devletinin Rumeli'ndeki tüm topraklarını Trakya dışında terketmek durumunda kalması sonucu 1912 yılında gerçekleşmiştir. Üçüncü büyük göç İkinci Dünya Savaşı sonrası sosyalist rejime geçen Bulgaristan'ın tarım arazilerini devletleştirmesi ve Türkiye'nin
Kore Savaşı'na katılması sebebiyle Moskova'dan Bulgar devletine yöneltilen, Türkiye'ye misilleme amaçlı Türk göçünün teşvik edilmesi talebi sonucu 1950-1951 yılları arasında yaşanan göçtür.
Dördüncü ve en son göç dalgası 1989 senesinde Bulgar devletinin asimilasyon politikalarına tepki olarak gerçekleşmiştir.
KAYNAKÇA :http://www.sumen.info/bulgaristan/#Tarih
Yörede köyümüze "muhacir" köyü derler. Hemen belirtelim ki, genel Türkçe’de “muhacir”, “göçmen” demektir. Ancak Yenişehir yöresinde “muhacir” kelimesi “göçmen” kelimesine göre daha dar bir anlama sahiptir. Yenişehir’de “muhacir” denince bütün göçmenler değil, sadece Bulgaristan’dan gelen ve anadil olarak Türkçe konuşan göçmenler anlaşılır. Muhacir deyimi giderek "Macır" a dönüşmüştür.

Balkan Türkleri Kimdir, Nerde Yaşarlar ?
Balkan Türkleri karamanoğlu Beyliği Yörük Türkleridir.
Moğollar 1222 yılında Orta Asya da Özbekistan ve Türkmenistan'ı işgal etmişti. Anadoluda ise o zaman Büyük Selçuklu Devleti bulunuyordu. Oğuzların Avşar boyuna ait olan Karamanoğlu Beyliği 1228 yılında Moğol baskısından dolayı Anadoluya göç etmişler.
Karamanoğlu Beyi Hacı Bektaşi Veli'nin müritlerindendir. Nuri sufi dir. Anadoluya ulaşınca Büyük Selçuklu Beyi Alaattin Keykubat Karamanoğlu Beyliğini Karaman ilinin Toros dağlarının içinde bulunan Ermenek ilçesine yerleştirmiş. 1242 yılında vahşi Moğollar Anadoluya ulaşmış ve Büyük Selçuklu Devleti'ni savaşta yenip zayıf hale getirmiş. Selçuklu Devleti zayıflayınca Anadolu'daki Türkler on beylik haline dönüşmüş.
 

Bu beylikler 
1. Karamanoğlu Beyliği 
2. Kadir Burhanettin Beyliği 
3. Eşrefoğulları Beyliği 
4. Aydınoğulları Beyliği 
5. İnançoğulları Beyliği 
6. Alaiye Beyliği 
7. Tacettinoğulları Beyliği 
8. Çobanoğulları Beyliği 
9. Dulkadiroğlu Beyliği 
10. Ramazanoğulları Beyliğidir.

Osmanlı Beyliği 1289 – 1300 yıllarında Eskişehir Sögütte kurulmuştur. Selçuklu Devleti 1300 yılında çöktü. Osmanlılar batıda Bizans toprağı olan Bilecik, Bursayı alarak batıda ilerlemeye devam etti. Daha sonra geriye dönerek Anadolu'daki Karamanoğlu Beyliği dışındaki Beylikleri teker teker savaşarak topraklarına kattı.
Anadolu'da en kuvvetli beylik olar Karamanoğlu Beyliğini topraklarına katmak için aralıklı olarak 100 yıl savaşmıştır.
1277 yılında Karamanoğlu Beyliği Moğollar ve Selçuklular savaş yaparak onları yenmiştir.
Karamanoğlu Beyliği Konyayı alarak Türkçenin Anadoluya yerleşmesine neden olmuştur.
Çünkü o yıllarda Anadoluda Farsca, Arapça gibi dillerde konuşuluyordu, Karamanoğlu Beyi Mehmet Bey Konyayı aldıktan sonra Anadoluda Türkçeden başka dil konuşulmayacak diye emir yayınlamıştır.
Osmanlılar 1374 yılında Balkanlara ulaşmış ve Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında İstanbulu almasıyla çok güçlenmiştir.
Fatih Sultan Mehmet Anadoluda bulunan Karamanoğlu
Beyliğiyle 1466 savaş yaparak yenmiştir. Fatih Sultan
Mehmet oğlu Cem Sultanı Karamana yollayarak
1466-1486 Karamanoğlu Beyliğinin başına geçmiştir.
20 yıl içerisinde Karamanoğlu Beyliğini tamamen bitirmek için Karamanoğlu Beyliği halkını Balkanlara göç ettirmişler ve yerleştirmişlerdir. Bugünkü Makedonya, Bulgaristan ve Yunanistan. Böylelikle Balkanlar Türk yurdu olmuştur.
Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatarük Karamanoğlu Yörük Türklerindendir. Dedesi Hafız Ahmet Efendi Karamanoğlu Beyliğinden Yunanistan 'nın Manastır vilayeti Kocacık Nahiyesine yerleşen Yörük Türklerindendir. 
Annesi ise Aydınoğulları Yörük Türklerindendir. 
1878 yılında Osmanlı İmparatorluğu Ruslarla savaş yapmış, savaşın komutanı Gazi Osman Paşa bu savaşta galip durumundayken; İstanbul da Sarayda ihtilal yapılmış ve Padişah Abdülaziz tahtan indirilmiştir. Bu kargaşadan dolayı Gazi Osman Paşaya yiyecek ve cephane yeterince ulaşamamıştır ve Gazi Osman Paşa yenilmiştir. 
Ruslar, Bulgar milisleri birlikte İstanbul Yeşil Köye kadar ulaşmıştır. Rus ordusunun önünde 1 milyon iki yüz bin Türk İstanbul'a ulaşmak için göç etmiştir. Göç eden dört yüz bin Türk yollarda soğuktan ve açlıktan ölmüştür. 
Berlin antlaşmasıyla Ruslar geri çekilmiş ve Bulgaristan'ın
yarısına muhtariyet verilmiştir, Dış işleri Osmanlı
tarafından iç işleri ise Bulgarlar tarafından yürütülecektir. 
1902'ye kadar göç ve Türk direnişi devam etti. 
1912-1914 Balkan Savaşlarında Osmanlı İmparatorluğu
Balkanları tamamen kaybetmiştir. Balkanlarda milyonlarca Türk kalmıştır. 
Cumhuriyet döneminde 1938,1950,1968,1979,1989 yılları arasında bir milyon Türk Anadolu'ya gelmiştir. 
Halen milyonlarca Türk Balkanlarda yaşamaktadır. 
Balkan Türklerinin kökeni Karamanoğlu Beyliğinin
Yörük Türkleridir. 

Kaynakça : 
http://www.asagidemirci.com
 

SAYIN ZİYARETÇİ ; Köyümüz AYDOĞDU'ya yönelik bazı bilgileri de aşağıdaki siteden de görebilirsiniz.    
 

 http://www.yenisehir.org   

LÜTFEN ALTTAKİ BAĞLANTILARA GİRİNİZ

http://www.yenisehir.org/index.php?topic=1005.0

AYDOĞDU KÖYÜ GURUBU FACEBOOK'TA  
http://www.facebook.com/group.php?gid=244384520373&ref=mfSevgilerimle

KALIN SAĞLICAKLA

Nurettin AYDOĞDU
aydogdunurettin@gmail.com
aydogdunurettin@ttmail.com
aydogdu160255@hotmail.com
0 532 551 4624
 

 


 
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
simple html
Rent DVD Movie
Bu site en iyi 1024x768 çözünürlük ile izlenebilir.